สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ แก้ปัญหาบัตรเครดิตวงเงินเต็ม อนุมัติง่ายกว่าขอวงเงินบัตรเครดิตเพิ่ม

วงเงินสดพร้อมใช้ คู่กับบัตรเครดิต บริหารเงินลื่นไหล จบปัญหาบัตรวงเงินเต็ม

คนใช้บัตรเครดิตคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า วงเงินในบัตรเครดิต จะถูกพิจารณาจากฐานเงินเดือน ตามที่ทางสถาบันการเงินแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ เช่น หากรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับพิจารณาวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ หากมีรายได้ต่อเดือนเกิน 30,000 ขึ้นไปจะไม่เกิน 3 เท่า และ รายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป จะได้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน (อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.1213.or.th )

แต่ในชีวิตของคนเรานั้น บางครั้งก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินกะทันหัน ไม่ว่าจะเป็น รถเสียต้องซ่อม, เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล, คอมพิวเตอร์สำหรับทำงานเสียต้องซื้อใหม่ หรือหมุนเงินไม่ทัน และบังเอิญที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในจังหวะที่บัตรเครดิตของคุณเต็มวงเงินพอดี ซึ่งหากคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ เรามีทางออกมาให้แล้ว

บัตรเครดิตเต็มวงเงิน แต่มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน ทำอย่างไรดี?


1. ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต


เมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจนเกือบเต็มวงเงิน และจำเป็นต้องรูดซื้อสินค้า หรือชำระค่าบริการ แต่หากราคาสินค้านั้นมากเกินกว่าจำนวนวงเงินที่ยังเหลือในบัตรเล็กน้อย คุณอาจรูดซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้ แต่หากราคาสินค้านั้นสูงกว่าวงเงินคงเหลือในบัตรไปมาก บัตรเครดิตใบนั้นจะรูดชำระสินค้าไม่ผ่านทันที

ดังนั้น หากวงเงินบัตรเครดิตเต็ม หรือวงเงินไม่พอ แต่ต้องการใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าอยู่ คุณจะสามารถรูดบัตรเครดิตซื้อของได้ก็ต่อเมื่อติดต่อไปยังสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิต และแจ้งขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวก่อน แต่จะได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินที่ผ่านมาด้วยว่าคุณเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่ ชำระค่าบัตรเครดิต หรือผ่อนชำระหนี้ตรงตามกำหนดทุกงวดหรือเปล่า

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตสามารถทำได้ 2 แบบ คือ


 • การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว คือ การโทรศัพท์ไปขอเพิ่มวงเงินจากบัตรเครดิตที่ถืออยู่ โดยบัตรใบนั้นใช้รูดเต็มวงเงินไปแล้ว ซึ่งส่วนมากวงเงินชั่วคราวจะมีระยะเวลาการใช้วงเงินไม่เกิน 30 วัน หรือบางสถาบันการเงินก็อาจให้ระยะเวลานานสูงสุดถึง 2 รอบบิล โดยมีเงื่อนไขว่า จะสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ถือบัตรเครดิตต้องถือบัตรเครดิตใบนั้นมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป (เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง)
 • การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร เมื่อใช้บัตรเครดิตมาระยะหนึ่ง สถาบันการเงินเจ้าของบัตรมักจะติดต่อเสนอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้กับเราเอง แต่บางสถาบันการเงินเราต้องติดต่อไปทำเรื่องขอเพิ่มวงเงิน โดยการเขียนคำร้อง และยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วรออนุมัติวงเงิน เท่านี้ก็เรียบร้อย

2. จ่ายค่าบัตรเครดิตที่ค้างอยู่ เพื่อให้บัตรกลับมามีวงเงินอีกครั้ง


คุณสามารถจ่ายชำระเงินคืนก่อนวันครบกำหนดชำระบัตรเครดิตได้ เช่น วงเงินบัตรเครดิตของคุณคือ 50,000 บาท และใช้ไปแล้ว 45,000 บาท แต่คุณจำเป็นต้องซื้อสินค้า 10,000 บาท ก็สามารถนำเงิน 5,000 บาท ไปจ่ายบัตรเครดิตก่อน เพื่อให้มีวงเงินพอที่จะรูดบัตรเครดิตได้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต เช่น การผ่อนชำระรายเดือน 0% ,การชำระขั้นต่ำ หรือสะสมแต้มบัตรเครดิต เป็นต้น

เรื่องต้องรู้ก่อนขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต


 • บัตรเครดิตของคุณต้องมีวงเงินเหลือไม่เป็นศูนย์ ไม่เป็นหนี้ เพื่อการอนุมัติที่ง่ายขึ้นของสถาบันการเงิน
 • สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่บัตรเครดิตของสถาบันการเงิน หลังจากติดต่อขอวงเงินฉุกเฉินแล้ว จะได้รับข้อความ SMS ยืนยันกลับ
 • การเพิ่มวงเงินฉุกเฉิน เป็นการเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราวเท่านั้นโดยวงเงินที่ได้รับอยู่ระหว่าง 10-30% ของวงเงินบัตรเครดิตที่มีทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง
 • เมื่อได้รับการอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราวแล้ว เราแนะนำให้คุณใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้า จ่ายชำระค่าสินค้า ค่าบริการต่างๆ เท่านั้น ไม่ควร กดเงินจากบัตรเครดิต ออกมาใช้เด็ดขาด เพราะนอกจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สูงแล้ว ดอกเบี้ยการกดเงินจากบัตรเครดิตยังแพงสูงอีกด้วย และยังส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่ออื่นๆ ของสถาบันการเงินด้วย

แม้ว่าการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตจะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่เราอยากให้คุณรู้ไว้ว่า เมื่อคุณต้องขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต นั่นหมายความว่า คุณกำลังจะมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น คุณควรพิจารณาให้ดีก่อนขอเพิ่มวงเงิน ว่าต้องขอวงเงินบัตรเครดิตเพิ่มเท่าไหร่จึงจะเพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายจริงๆ

รวมถึง วงเงินที่ขอเพิ่มนั้นอยู่ในขอบเขตกำลังที่จ่ายคืนได้หรือไม่ โดยอาจแจกแจงรายละเอียดตัวเลขเงินที่ต้องจ่ายคืนออกมาเป็นรายงวดหรือของแต่ละเดือน เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนและตัดสินใจได้ว่าจะจ่ายเงินได้ครบตามกำหนด ทั้งนี้ ก่อนยื่นขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ควรศึกษาเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆ ให้ถี่ถ้วน

วิธีที่จะทำให้การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตผ่านและไม่กลายเป็นภาระชำระคืนภายหลังนั้น คือ ขอวงเงินเพิ่มจากวงเงินปัจจุบันเพียงเล็กน้อย ควรคำนวณวงเงินให้พอกับที่ต้องใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดภาระหนี้สินไม่ให้มากจนเกินไปและจัดการค่าบัตรเครดิตได้ง่ายขึ้น

ใช้สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คู่บัตรเครดิต จบปัญหาบัตรเครดิตวงเงินเต็ม


หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าบริการต่างๆ เป็นประจำ และไม่อยากเผชิญกับสถานการณ์วงเงินบัตรเครดิตเต็ม หรือวงเงินไม่พอเมื่อต้องการใช้จ่าย เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้ สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ ที่จะช่วยแก้ปัญหาบัตรเครดิตวงเงินเต็ม ไม่ต้องวุ่นวายกับการขอวงเงินบัตรเครดิตเพิ่ม สามารถเบิก-ถอนวงเงินผ่านแอปฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องง้อบัตร คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเมื่อทำการเบิกถอนวงเงินเท่านั้น

โดยคุณสามารถเบิกถอนวงเงินสดจาก สินเชื่อเอ็กซ์ตร้าแคช ไปโปะบัตรเครดิต หรือจ่ายบัตรเครดิต เพื่อให้บัตรเครดิตมีวงเงินสำหรับผ่อนซื้อของหรือใช้ซื้อสินค้า เก็บแต้มบัตรเครดิตและรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตได้อย่างเต็มที่มากกว่าที่เคย

สมัครสินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช (Extra Cash) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ


สำหรับพนักงานประจำ ที่มีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป สามารถสมัครวงเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อเอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ ไว้ใช้คู่กับบัตรเครดิต ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล

 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7.3%-25%
 • อัตราดอกเบี้ย CLR ณ. วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 20% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

หรือ หากอยากเลือกสินเชื่อบุคคล เงินก้อน ผ่อนสบายๆ ระยะยาว สามารถเลือกใช้ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนนานสูงสุด 60 เดือน ก็ได้เช่นกัน

สมัครสินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช (Personal Cash) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ 3 ช่องทาง


เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล

 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 9.99% ถึง 25% ต่อปี

หมายเหตุ

 • วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยและ ข้อกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารประกาศกำหนด
 • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.cimbthaionlinecampaign.com/personalloan/selfapply.html
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777

Share :