extra cash mobile extra cash
extra cash mobile selfapply
extra cash mobile extra cash
personal cash mobile personal cash
extra cash mobile extra cash
refinance mobile refinance
mortgagepower mobile mortgagepower
home4u mobile home4u

สินเชื่อบุคคล
เพอร์ซันนัลแคช

รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ชำระเงินคืนเท่ากันทุกงวด

สมัครเลย

สินเชื่อบุคคล
เพอร์ซันนัลแคช

รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ชำระเงินคืนเท่ากันทุกงวด

icon money

วงเงินอนุมัติตั้งแต่
20,000 – 2,000,000 บาท

icon calendar 1

ชำระคืนธนาคารเป็น
รายเดือนๆละเท่า ๆ กัน

icon calendar 2

อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน
และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

สมัครเลย
thumbnail personal care

วงเงินสินเชื่อบุคคล
เอ็กซ์ตร้าแคช

วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลา
ยามฉุกเฉิน
ผ่านแอป
CIMB THAI Digital Banking

สมัครเลย

วงเงินสินเชื่อบุคคล
เอ็กซ์ตร้าแคช

วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ ยามฉุกเฉิน
ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านแอป
CIMB THAI Digital Banking

icon mobile app

สะดวก เบิกถอนผ่านแอป
CIMB THAI Digital Banking

icon pen

วงเงินอนุมัติสูงสุด
5 เท่าของรายได้

icon clock

เงินสดพร้อมใช้ 24 ชม.

สมัครเลย
thumbnail personal extra cash

สินเชื่อสำหรับ
รีไฟแนนซ์บ้าน

ประหยัดดอกเบี้ย มีเงินเพิ่ม

สมัครเลย

สินเชื่อสำหรับ
รีไฟแนนซ์บ้าน

ประหยัดดอกเบี้ย มีเงินเพิ่ม

icon saving

ประหยัดดอกเบี้ย
มีเงินเพิ่ม

icon money

วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า
3 ล้านบาท

icon ratio

สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกัน ไม่เกิน 85%

สมัครเลย
thumbnail personal care

สินเชื่ออเนกประสงค์

แหล่งเงินทุนสำหรับคนมีโฉนด

สมัครเลย

สินเชื่ออเนกประสงค์

แหล่งเงินทุนสำหรับคนมีโฉนด

icon deed

แหล่งเงินทุนสำหรับ
คนมีโฉนด

icon coin

ดอกเบี้ย
ที่ดึงดูด

icon laptop

ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้
สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สมัครเลย
thumbnail personal extra cash

สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน

บ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านทุกโครงการ กู้ได้

สมัครเลย

สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน

บ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านทุกโครงการ กู้ได้

icon home

บ้านใหม่ บ้านมือสอง
บ้านทุกโครงการ กู้ได้

icon coin

ดอกเบี้ย
ที่ดึงดูด

icon money

ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ

สมัครเลย
thumbnail personal care

ลงทะเบียน
มาตราการช่วยเหลือลูกค้า

มาตราการช่วยเหลือลูกค้า

ลงทะเบียนเลย
thumbnail personal extra cash
icon arrow