3 ขั้นตอนขอสินเชื่อบ้านแลกเงินให้ผ่าน

3 ขั้นตอนเตรียมตัว ที่ช่วยให้คุณ ขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ผ่านฉลุย

ทุกครั้งที่ยื่นขอสินเชื่อเราต่างก็มีความหวังว่าจะได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินกันทั้งนั้น เพื่อที่เราจะสามารถนำเงินนั้นไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นตามที่ได้วางแผนไว้ และหากคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน เราได้รวบรวมขั้นตอนการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอ สินเชื่อบ้านแลกเงิน เพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ และช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ มาให้คุณในบทความนี้แล้ว

3 ขั้นตอนเตรียมตัว ก่อนขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน


1. เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม


หลายคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่า การเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อตามที่ธนาคารหรือสถาบันกำหนดไว้ได้ครบถ้วน ถือเป็นหัวใจหลักที่ทำให้คุณได้รับอนุมัติสินเชื่อเร็วมากขึ้น นั่นหมายความว่า หากคุณอยากไม่อยากรออนุมัติสินเชื่อนาน เราแนะนำให้คุณเตรียมเอกสารสมัครสินเชื่อ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ยื่นให้ทางธนาคารให้เรียบร้อยในครั้งเดียว เพราะเมื่อรวมเอกสารสำคัญครบเร็ว ก็ช่วยให้ทางธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วมากขึ้น

เอกสารที่ต้องใช้ ในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ประกอบไปด้วย


1.1. เอกสารประจำตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

1.2. เอกสารเกี่ยวกับรายได้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

1.3. เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

2. เตรียมเดินบัญชีอย่างเป็นระบบ


การยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อ จะต้องใช้ Statement แสดงรายการเดินบัญชี ซึ่งรายละเอียดส่วนนี้จะบอกกับธนาคารได้ว่าคุณมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอย่างไร มีรายรับ-รายจ่ายที่อยู่ในเกณฑ์ไหน หากมีความเคลื่อนไหวในบัญชีที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ มีการจัดการเงินที่ดี ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ หรือมีภาระหนี้สินมากเกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ก็จะช่วยให้ธนาคารมองว่าคุณมีคุณสมบัติที่สามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้ และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้นนั่นเอง

3. เตรียมค่าดำเนินการที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อ


การขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่นับว่าเป็นสินเชื่อบ้านอีกรูปแบบหนึ่ง ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ที่ควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่

 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ค่าดำเนินการสินเชื่อ (ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
 • ค่าอากรแสตมป์(0.05% ของวงเงินกู้)
 • ค่าจดจำนอง
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ค่าเบี้ยประกัน MRTA (แล้วแต่ความสมัครใจ)

ข้อดีของ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่คุณอาจจะคิดไม่ถึง


1. ดอกเบี้ยต่ำกว่า สินเชื่อบุคคล


หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า นอกจากโปรโมชั่นสินเชื่อสำหรับซื้อบ้านใหม่แล้ว ธนาคารหลายแห่งยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสินเชื่อบ้านแลกเงินด้วยเช่นกัน โดยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินจะสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนั้นเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและสถาบันการเงินแต่ละแห่งได้กำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้วสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับ 5% ต่อปีขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการปรับเพิ่มหรือลดดอกเบี้ยจากประกาศอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นั่นหมายความว่า หากคุณต้องการใช้เงินก้อนและเลือกขอสินเชื่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็น วงเงินสดพร้อมใช้ บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต ฯลฯ คุณจะต้องเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงถึง 28% ต่อปี (ตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย) แต่หากคุณเลือกสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน คุณจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ใกล้เคียงกับสินเชื่อบ้านนั่นเอง

2. คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)


การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เช่นเดียวกับ สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ คือ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินต้นที่คงเหลือในทุกๆ เดือน และเมื่อมีการผ่อนชำระหนี้บางส่วนไปแล้ว ดอกเบี้ยที่ชำระในงวดถัดไปจะลดลงเรื่อยๆ ตามยอดเงินต้นที่คงเหลือนั่นเอง

ข้อดีของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ

เมื่อคุณผ่อนชำระหนี้ไปสักพักแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดก็จะถูกลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากยอดเงินต้นที่ลดลง ซึ่งหากคุณอยากผ่อนสินเชื่อให้หมดเร็ว คุณสามารถจ่ายหนี้แบบโปะ หรือชำระหนี้ในแต่ละงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดได้ วิธีนี้จะช่วยลดยอดเงินต้นและลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ทำให้ปิดหนี้ได้เร็วกว่ากำหนดนั่นเอง

3. วงเงินอนุมัติสูงกว่าสินเชื่อบุคคล


หลักการทำงานของสินเชื่อบ้านแลกเงิน จะใกล้เคียงกับสินเชื่อบ้าน กล่าวคือ ธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินบ้าน (เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร) เช่น ธนาคารประเมินราคาบ้าน 5 ล้านบาท คุณจะได้รับวงเงินอนุมัติประมาณ 4.5 ล้านบาท แต่หากคุณคิดว่าวงเงินอนุมัติดังกล่าวสูงเงินไป ก็สามารถแจ้งขอรับวงเงินเท่าที่ต้องการใช้กับธนาคารนั้นๆ ได้

นอกจากนี้ ธนาคารและสถาบันการเงินบางแห่งยังให้คุณเลือกได้ว่า ต้องการรับวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ที่แน่นอน (วงเงินกู้แบบ Long term เหมือน กู้ขอสินเชื่อบ้าน) หรือ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ที่จะคิดดอกเบี้ยเมื่อมีการเบิกถอนวงเงินออกมาใช้เท่านั้น หากไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เป็นต้น

4. กำหนดระยะเวลาผ่อนได้ตามต้องการ


นอกจาก สินเชื่อบ้านแลกเงินมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับการขอสินเชื่อบ้านใหม่แล้ว ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อยังมีความใกล้เคียงกันอีกด้วย โดยหากคุณเลือกขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน คุณสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระที่ต้องการได้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินบางแห่ง มักจะกำหนดระยะเวลาผ่อนสินเชื่อบ้านแลกเงินไว้นานสูงสุด 30 ปีเป็นต้น

แต่ถ้าหากคุณคิดว่า ระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อที่ธนาคารกำหนดมานั้นนานเกินไป คุณก็สามารถเลือกกำหนดระยะเวลาผ่อนสินเชื่อตามความต้องการของคุณได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะแตกต่างไปตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน ได้ง่ายๆ ด้วย สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Mortgage Power) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ง่ายๆ กับสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Mortgage Power) สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ให้วงเงินกู้สินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าประกันอัคคีภัย) ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.99% ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี (สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน)

สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน (Mortgage Power) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงิน (Mortgage Power)

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา อยู่ระหว่าง 6.74% - 6.80% โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อ้างอิง MRR = 9.25% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • กู้เท่าที่จำเป็นและผ่อนชำระคืนไหว

หมายเหตุ


 • วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยและ ข้อกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารประกาศกำหนด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777

Share :