• ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

    50,000

    (บาท)

  • วงเงินสินเชื่อ

    500,000

    (บาท)