อยากรู้มั้ยวา คุณต้องผ่อนรายเดือนเท่าไหร่?

ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท

ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 30 ปี
(ระยะเวลากู้เมื่อนับรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)

ขั้นต่ำ 300,000 บาท กรณีรีไฟแนนซ์แล้วขอวงเงินเพิ่ม
กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 30 ปี
ระยะเวลากู้เมื่อนับรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุด 10 ล้านบาท

ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 15 ปี
สำหรับ Mortgage Power สูงสุด 10 ปี สำหรับ Property Loan